Friday, October 7, 2011

Bajet 2012...

Assalamualaikum…
Salam Perpaduan…
Salam 1 Malaysia…

Berikut adalah perkara-perkara yang telah dibentangkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia bagi Bajet 2012. Jom ikutinya semua… =)

BAJET 2012

• 232.8 bilion ringgit bagi melaksanakan semua rancangan pembangunan kerajaan termasuk projek dan program di bawah RP-Kedua, NKEA, NKRA dan SRI.
• Daripada jumlah tersebut, 181.6 bilion ringgit adalah bagi peruntukan perbelanjaan mengurus dan 51.2 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan.
• Di bawah peruntukan mengurus, 52 bilion ringgit adalah bagi Emolumen dan 30.5 bilion ringgit disediakan bagi Perkhidmatan dan Bekalan.
• Manakala, 96.5 bilion ringgit diperuntukkan kepada Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap.
• Sejumlah 1.1 bilion ringgit disediakan untuk Pembelian Aset dan baki 1.5 bilion ringgit untuk perbelanjaan lain.
• Bagi peruntukan pembangunan pula, 29.8 bilion ringgit disediakan bagi sector ekonomi.
• Sejumlah 13.6 bilion ringgit diperuntukkan bagi sector social, termasuk pendidikan dan latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat.
• 4.4 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembangunan sector keselamatan.
• 1.4 bilion ringgit bagi pentadbiran am dan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka.BAJET 2012 DIRANGKA DAN DIRANCANG BERTEMAKAN “DASAR TRANSFORMASI NASIONAL : BAJET MEMBELA RAKYAT, MENSEJAHTERA NEGARA” DENGAN MEMBERI PENEKANAN KEPADA LIMA FOKUS UTAMA.

FOKUS PERTAMA : MELIGAT PELABURAN
• Liberalisasi Subsektor Perkhidmatan
• Rolling Plan Kedua
• Pembangunan Wilayah Koridor
• Merancakkan Industri Perbankan, Kewangan dan Pasaran Modal
• Pusat Kewangan Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIFD)
• Mempergiat Pasaran Modal dan Kewangan Islam
• Penyenaraian FELDA Global Ventures Holdings
• Amanah Pelaburan Hartanah (REITS)
• Mempergiat Aktiviti Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
• Perniagaan Francais Tempatan
• Menggalakkan Sektor Pelancongan
• Kajian Semula Kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT)

FOKUS KEDUA : MENGUNGGULI MODAL INSAN, MENCERNA KREATIVITI DAN MENCETUS INOVASI
• Gerakan Inovasi Nasional
• Perkhidmatan Reka Bentuk Perindustrian
• Memantapkan Pembangunan Pendidikan
• Pembangunan Modal Insan

FOKUS KETIGA : PROGRAM TRANSFORMASI LUAR BANDAR
• Pembangunan Luar Bandar Menyeluruh
• Infrastruktur Asas Luar Bandar
• Perkhidmatan Perbankan Di Luar Bandar
• Memperkukuh Perkhidmatan Bas Di Luar Bandar
• Pembangunan Dan Kebajikan Orang Asli

FOKUS KEEMPAT : MEMPERKEJAP PERKHIDMATAN AWAM
• Mentransformasikan Perkhidmatan Awam
• Peluang Melanjutkan Pengajian
• Penambahbaikan Kewangan Sektor Awam
• Bantuan Kepada Bekas Kakitangan Kontrak JASA Dan Kemas
• Menyediakan Suasana Kondusif Anggota Keselamatan

FOKUS KELIMA : MEREDAKAN INFLASI DAN MENGIMARAH KEHIDUPAN RAKYAT
• Meningkatkan Pengeluaran Bekalan Makanan Dan Industri Agro
• Subsidi Barangan Asas Dan Bantuan
• Perumahan Rakyat Berkualiti
• Tabung Khas Perumahan Nelayan
• Meningkatkan Perkhidmatan Kesihatan
• Skim Amanah Rakyat 1 Malaysia
• Memacu Pembangunan Masyarakat Bumiputera
• Meringankan Beban Pemilik Teksi Persendirian
• Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan
• Anjung Singgah
• Mengiktiraf Keupayaan Wanita
• Belia Penggerak Masa Hadapan
• Memartabatkan Sukan Negara
• Menghargai Jasa Warga Emas
• Skim Persaraan Swasta
• Meningkatkan Simpanan Persaraan
• Program Khas Kemudahan Awam Desa
• Rancangan Tebatan Banjir
• Meringankan Kos Sara Hidup
• Pendaftaran Awal Ibadah Haji
• Menghargai Penjawat Awam

Sumber : Ucapan Bajet Tahun 2012.

P/s : Untuk maklumat lanjut mengenai Bajet 2012 ini, anda boleh klik di sini.

Ikhlas dari,
WAN MUHAMMAD HAZEM BIN MOHD YUSOH
wan_hazem19@yahoo.com

0 comments: